Kontakt
Til forsiden|Læs op|Sitemap|Print
AKUcenter Højagergaard
AKUcenter Højagergaard
Højagergård Topfrise 5

Bestyrelse 

Højagergaard var indtil kommunens overtagelse den 1. januar 2010 en selvejende institution med en selvstændig bestyrelse, som skulle varetage den overordnede ledelse af institutionen. Denne ledelsesform kunne ikke fortsætte i kommunalt regi, og med kommunens overtagelse af driften fra regionen blev bestyrelsen overflødig. Vedtægterne for den selvejende institution indeholder bestemmelse om, at den selvejende institution kan forsætte alene med det formål at forvalte den aktuelle formue.

Da den selvejende institution på tidspunktet for kommunens overtagelse besad en ganske stor formue, blev det bestemt, at man videreførte den selvejende institution, således at bestyrelsen er garant for, at formuen anvendes til handicapformål på Højagergaard.

En meget stor del af formuen er anvendt til byggeriet af spisehuset og en renovering af gårdspladsen, men der er stadig penge tilbage, som det nu er op til bestyrelsen at sørge for bliver anvendt efter formålet.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, 2 udpeget af Frederikssund Byråd og 4 udpeget af Danske Handicaporganisationer. Bestyrelsens medlemmer er følgende:

Udpeget af Danske Handicaporganisationer:

Dorthe Kehler DH, formand
Anita Stockholm LEV
Ninette Hartwich LEV
Mette Fuglsang LEV

Udpeget af Frederikssund Byråd:

Signe Sysse Grünfeld-Bierre
Kim Bromberg 

Formuen kan alene anvendes til handicapformål på Højagergaard, og der uddeles midler fra fonden efter ansøgning. En ansøgning skal tilgodese følgende formål:

  • Bygningsmæssige forbedringer på Højagergaard.
  • Om- og tilbygninger, som skal sikre en udvidelse af aktiviteterne for brugerne på Højagergaard.
  • Aktiviteter som giver mulighed for nye tiltag til gavn for Højagergaards brugere.
  • Kultur- og idrætsaktiviteter.

Bestyrelsen har i  2011 bevilliget penge til etablering af en atletikbane på Højagergaard.
Banen blev indviet fredag d. 17. juni, og du kan læse om indvielsen, og se billeder fra dagen, ved at

klikke her

Bestyrelsen har i 2013 bevilliget penge til etablering af en Frugt- og sansehave på Højagergaard.
Haven blev plantet i marts 2014, og du kan læse om haven ved at

klikke her

.
                                                                           Det nye Spisehus december 2010

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Bestyrelse