AKU-center Højagergaard

For STU-elever

Denne side er indeholder informationer, som er særligt relevante for elever i Højagergaards STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).

Kontakt

Kontaktoplysninger til personalet

Åbningstider og lukkedage

Kantine

Kantinens åbningstider og menu

Uddannelsens indhold

Omfang

Undervisning

Praktik

Metoder

Funktionsuddannelser

Fælles aktiviteter med værkstederne

Arrangementer

Idræt

Medbestemmelse

STU´en er repræsenteret i Højagergaards Medarbejderråd (sammenligneligt med andre institutioners brugerråd), hvor elever og medarbejdere i beskyttet beskæftigelse kan få medindflydelse på hverdagen og væsentlige beslutninger om denne. Få information om Medarbejderrådet