AKU-center Højagergaard

For fagfolk

Her på siden har vi samlet de oplysninger, som er særligt relevante for sagsbehandlere og vejledere for elever i STU og medarbejdere i beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud.

STU

Rammer

Kerneopgave

Målgruppe

Personale

Fysiske rammer

Uddannelsens indhold

Omfang

Undervisning

Praktik

Metoder

Funktionsuddannelser   

Kvalitetssikring

Dokumentation

Kvalitetsstandarder

Beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud

Målgruppe, ydelser og takster

Vores ydelser specificeres på Tilbudsportalen

Kvalitetsstandarder

Frederikssund Kommunes kvalitetsstandarder for § 103

Frederikssund Kommunes kvalitetsstandarder for § 104 

Tilsyn

Læs om de seneste tilsyn fra Socialtilsynet på Tilbudsportalen