AKU-center Højagergaard

Målgruppe

Oveordnet er målgruppen for STU på Højagergaard unge mellem 16 og 25 år med særlige behov, der gør, at de unge ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse – heller ikke med specialpædagogisk støtte.

Mere konkret er følgende udfordringer inden for målgruppen:

  • Generelle indlæringsvanskeligheder
  • Udviklingsforstyrrelser, fx autisme og ADHD
  • Erhvervet hjerneskade
  • Psykisk sårbarhed, herunder angst, depression, OCD eller fobi

Eleverne kan også have ovenstående udfordringer i kombination med fx:

  • Læse- og skrivevanskeligheder
  • Tale- og sprogvanskeligheder
  • Tourettes syndrom