AKU-center Højagergaard

Metoder

Vi anvender evidensbaserede pædagogiske teorier og praksisser. Vi arbejder med den anerkendende tilgang med udgangspunkt i den enkelte elevs motivation, potentiale og ønsker. Vi har et ressourcefokuseret og anerkendende miljø, hvor dialog og gensidig respekt er en selvfølge.

Vi arbejder primært med relations- og strukturpædagogiske tilgange, der kompenserer for den enkelte elevs begrænsninger. Vi møder eleven dér, hvor han eller hun er i livet lige nu, og vi tilrettelægger og tilpasser undervisningen ud fra den enkeltes behov.

Vi anvender forskellige hjælpemidler og pædagogiske redskaber, bl.a.:

  • Afskærmning
  • Sansestimulerende redskaber og aktiviteter
  • Visualiseret materiale
  • Whiteboard og projektor
  • Kompenserende læse- og skriveprogrammer (fx CD-ord)

Vi tilretter brugen af hjælpemidler og redskaber ud fra den enkelte elevs behov, mål og udviklingspunkter, så vi i videst muligt omfang understøtter elevens læring, udvikling og selvstændiggørelse samt mulighed for at indgå i undervisning og fællesskab.

Vi kombinerer og tilpasser den enkeltes behov, fx som kombineret tavleundervisning, praktisk undervisning/arbejde, projekter og selvstændigt arbejde

Funktionsuddannelser

Højagergaards funktionsuddannelser indgår som en del af arbejdet med STU-forløbets overordnede mål om at få dokumentation på opnåede færdigheder.

Læs mere om funktionsuddannelserne