AKU-center Højagergaard

Omfang

Vi tilbyder et årligt timetal på omkring 1.050 timer, som ud over undervisning, øvelser/træning og praktikker indeholder en studieuge med overnatning, sport med idrætsdag, sommerfest og julefrokost samt enkelte årlige aften- og weekendaktiviteter med julemarked og forårsmarked.

Hvis en elev på et tidspunkt har behov for at prøve at være i arbejde flere timer om ugen, kan det sagtens arrangeres med praktikstederne.

Vi følger som udgangspunkt skoleårets ferieuger.