AKU-center Højagergaard

Personale

Underviserne i vores STU er lærer- eller pædagog uddannede, og har alle særlig faglig viden inden for både målgruppen og undervisning eller pædagogik i læringsmiljøer.

Som standard har vi en 1:4 normering, som dog er fleksibel ud fra elevernes støttebehov.

Vores faste undervisere er gennemgående undervisere igennem hele uddannelsen. Ved interne praktikforløb er der tilknyttet to medarbejdere med hhv. pædagogisk og håndværksfaglig uddannelse på hvert værksted.

Ved uddannelsesopstart tilknyttes hver elev en kontaktperson, som har den primære kontakt til eleven, UU-vejleder og pårørende mv. igennem hele uddannelsen. Tildeling af kontaktperson sker ud fra ønsker og behov i uddannelsesplanen og elevens livssituation generelt.

Vi har et fleksibelt og konstruktivt samarbejde både internt i STU teamet og med eksterne samarbejdspartnere. Den lille gruppe af undervisere giver mulighed for tæt dialog og samtidig en stor smidighed i tilrettelæggelsen af arbejdet.

Se personaleoversigt