AKU-center Højagergaard

Undervisning

Nogle elever har behov for at udvikle deres personlige og sociale kompetencer for at komme ud på arbejdsmarkedet, andre har behov for at få vækket lysten til at lære, at møde nye mennesker eller bare prøve noget nyt.

Derfor er vores STU bygget op i forskellige moduler inden for hver af uddannelsens tre hovedkategorier, så vi kan skræddersy uddannelsen til den enkelte elevs ønsker, mål og uddannelsesplan.

Opbygningen med moduler gør, at vi har en tydelig struktur, en ensartet undervisning og et målbart resultat. Man har typisk to moduler ad gangen i 4-12 uger alt efter indhold, kalender og behov.

Vi udbyder flere moduler på hver af de tre centrale områder Fagligt, Social og Personligt.

Øvrige aktiviteter

Ud over praktikker og undervisning indeholder STU på Højagergaard følgende elementer, der også bidrager til læring inden for de tre kategorier:

Dagligt

Ugentligt                      

Månedligt

Årligt

Pauseaktiviteter                     

 

Idræt

 

Kulturelle aktiviteter            

 

Studietur

Idrætsdag