Kontakt
Til forsiden|Læs op|Sitemap|Print
AKUcenter Højagergaard
AKUcenter Højagergaard
Højagergård Topfrise 6

Se hvad jeg kan!

Funktionsuddannelser på Højagergaard

På Højagergaard er det målet, at så mange som muligt kan forlade de beskyttede værksteder på gården og i stedet indtræde i støttet beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. For at opfylde denne målsætning er det vigtigt, at medarbejderne hele tiden udvikler- og dygtiggør sig inden for de områder der efterspørges fra de lokale virksomheder.

På samme tid har det gennem længere tid været et ønske at tilbyde medarbejderne en mulighed for, gennem træning og sidemandsoplæring, at dygtiggøre sig og få endnu mere viden og færdigheder inden for nogle af de arbejdsfunktioner, de udfører i dagligdagen.

Individuelle forløb

Dette er nu blevet virkelighed igennem funktionsuddannelserne; medarbejderne kan, igennem individuelt tilrettelagte forløb, få faglig og personlig vejledning, der gør dem i stand til at gennemføre en funktionsudannelse. Forud for hvert uddannelsesforløb ligger en fælles udarbejdet uddannelsesplan, og hvert uddannelsesforløb er planlagt og beskrevet i den enkelte medarbejders uddannelsesplan. Dette sikrer både udviklingen for den enkelte men også en kvalificeret efterfølgende evaluering på medarbejderens færdigheder indenfor det beskrevne udviklingsmål.

Mulighed for praktik

Medarbejderen er ikke begrænset til at tage de uddannelser, der er knyttet til deres nuværende værksted. Ønsker en medarbejder fra Maskinværkstedet for eksempel at tage en uddannelse i Rene Ressourcer, kan en minipraktik sættes i værk, hvorved medarbejderen får mulighed for at træne både faglige og personlige pædagogiske mål.

Afsluttes med prøve

Når forberedelsesforløbet er gennemført et antal gange, der har gjort det muligt for medarbejderen at bestå uddannelsen på et tilfredsstillende niveau - enten selvstændigt eller guidet - afsluttes uddannelsen ved at aflægge prøve overfor den faglærer, der er ansat på det værksted, hvor den pågældende uddannelse er tilknyttet. En bestået prøve udløser et diplom og et bevis, der kan lægges ved medarbejderens udviklingsplan og ansøgninger om støttet beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. I de tilfælde hvor støttet beskæftigelse ikke er målet, skal man desuden ikke underkende den effekt, det har på medarbejderens selvtillid, at de måske for første gang har gennemført et vanskeligt forløb, og har fået bevis herpå.

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Funktionsuddannelse