Kontakt
Til forsiden|Læs op|Sitemap|Print
AKUcenter Højagergaard
AKUcenter Højagergaard
Højagergård Topfrise 1

Funktionsuddannelser

Funktionsuddannelser på Højagergaard

Vi arbejder med at give de borgere, som er i beskyttet beskæftigelse og STU på Højagergaard kotinuerligt får mulighed for at udvikle og dygtiggøre sig inden for de fagområder, vores værksteder dækker.

Mange går med ønsker om, gennem træning og sidemandsoplæring, at dygtiggøre sig og udbygge deres viden og færdigheder inden for nogle af de arbejdsfunktioner, de udfører i dagligdagen. Og det er netop, hvad funktionsuddannelserne kan give.

Funktionsuddannelserne tages som individuelt tilrettelagte forløb med faglig og personlig vejledning. Forud for hvert forløb ligger en fælles udarbejdet uddannelsesplan. Dette sikrer både udviklingen for den enkelte men også en kvalificeret efterfølgende evaluering på færdigheder inden for det beskrevne udviklingsmål.

Mulighed for praktik

Man er ikke begrænset til kun at kunne tage de uddannelser, der er knyttet til ens nuværende værksted. Ønsker en fra maskin/metalværkstedet for eksempel at tage en uddannelse i snedkeriet, kan en minipraktik sættes i værk, så vedkommende får mulighed for at træne både faglige og personlige pædagogiske mål.

Afsluttes med prøve

Forløbet afsluttes ved at aflægge prøve over for den fagperson, der er ansat på det pågældende værksted. Prøven kan bestås på to niveauer: Selvstændigt eller guidet. En bestået prøve udløser et diplom og et bevis, der kan lægges ved den personlige udviklingsplan.

Du kan læse mere om, hvilke funktionsuddannelser de enkelte værksteder har, her:

Flyverteam            Gartneri Gokart Køkken Landbrug

Maskin

Montering           

Pedelhold           

Snedkeri           

STU

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Funktionsuddannelser