Kontakt
Til forsiden|Læs op|Sitemap|Print
AKUcenter Højagergaard
AKUcenter Højagergaard
Højagergård Topfrise 1

                             Nyttige links

Foreninger og Fritidstilbud

 

 www.ulfweb.dk ULF - Udviklingshæmmedes Landsforbund - er en forening for mennesker, der er udviklingshæmmede. 
  www.lev.dk LEV er en privat landsdækkende forening for udviklingshæmmede, pårørende og andre interesserede. 
www.handicap.dk Danske Handicaporganisationer blev stiftet i 1934 som DSI - De Samvirkende Invalideorganisationer.
www.ligevaerd.dk   Foreningsfællesskabet Ligeværd er et fællesskab dannet af 6 organisationer, der alle arbejder for eller med personer med særlige behov.
   Hjerneskadeforeningen arbejder for skabe og opretholde kontakt mellem
pårørende til mennesker med pludseligt opstået hjerneskade.
www.levuk.skoleintra.dk Levuk, LEV´s Ungdomsklub, er en fritids- og ungdomsklub for unge med en nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. 
www.team-2010.dk

TEAM 2010 er en idrætsforening i Frederikssund Kommune målrettet personer med handicap. 

www.granbohus.dk Granbohus er et  ferie- og aflastningstilbud til hjemmeboende børn, unge og voksne med vidtgående fysisk- og/eller psykisk handicap.
www.solundfestivalen.dk Sølund Musik Festival i Skanderborg.
www.sjaellandsfestivalen.dk   Sjællandsfestivalen i Slagelse.
www.vinterlege.dk Vinterlege - Foreningen vinterlege for udviklingshæmmede

Myndigheder og videnscentre

 

  www.frederikssund.dk Frederikssund Kommune ejer og driver Højagergaard.
 www.vidensnetvaerket.dk Vidensnetværket - handicap og beskæftigelse Samler og formidler viden om handicap og beskæftigelse. Find materialer om hvordan i kan skabe kontakt til virksomheder. Få desuden kontakt til virksomheder. Få desuden oplysninger om forskellige støtteordninger og støttetilskud.
  Socialstyrelsen indsamler, bearbejder, udvikler og formidler viden om handicapgrupper,
hjælpemidler og socialpsykiatri.
 www.viss.dk Videnscenter Sølund Skanderborg udbyder kurser, temadage og konferencer for dig, som arbejder med mennesker med udviklingshæmning og/ eller andre psykiske funktionsnedsættelser.
 SL vidensbank Socialpædagogernes vidensbank er en samlet indgang til det socialpædagogiske felt. Her kan du finde materialer indenfor emner som dagbehandling, omsorgssvigt, personalepolitik, handicappede og samfundsbestemmelse, social kapital, arbejdsmiljø og meget mere.
www.dukh.dk   DUKH - Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet - rådgiver i sager mellem en borger og en myndighed.
www.sm.dk   Social- og integrationsministeriet Styrer bl.a. de regler og love som gælder for handicapområdet.
www.oligo.dk   Center for Oligofrenipsykiatri består af Oligofreniklinikken og af Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæming.
www.autisme.dk Autisme.dk søger at skabe et sikkert, uvildigt og pålideligt overblik for mennesker der berøres af autisme (både fagpersoner og pårørende) og søger viden om autisme via nettet, måske for første gang.
www.uu-center.dk   UU-Center Midt Nordsjælland vejleder unge i Halsnæs, Hillerød og Gribskov kommuner i uddannelsesspørgsmål.
www.uuvest.dk UU-vest vejleder unge i Egedal og Frederikssund kommuner i uddannelsesspørgsmål.
www.uu-sjaelsoe.dk UU-Sjælsø vejleder unge i Allerød, Rudersdal, Hørsholm og Furesø kommuner i uddannelsesspørgsmål.

  

Andet

 

www.adgangforalle.dk Adgangforalle er et gratis hjælpeprogram som kan læse al tekst på en PC op.
www.dr.dk/Nyheder/Ligetil   Ligetil er en hjemmeside med nyheder og temaer, der er skrevet for mennesker, der har svært ved at læse.
www.herbor.dk Herbor - Netportal for udviklingshæmmede
www.knuus.dk   Knuus - Dating for udviklingshæmmede
www.tv-glad.dk    TV-Glad er verdens første TV-station for og med udviklingshæmmede
www.djfh.dk Djurslands Folkehøjskole tilbyder korte og lange kurser for udviklingshæmmede.
logo_ligelyst400x219 Ligelyst tilbyder sexualvejledning målrettet unge med handicaps


Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Links