AKU-center Højagergaard

Funktionsuddannelser

Vi arbejder med at give de borgere, som er i beskyttet beskæftigelse og STU på Højagergaard, mulighed for at udvikle og dygtiggøre sig inden for de fagområder, vores værksteder dækker.

Mange går med ønsker om at dygtiggøre sig og udbygge deres viden og færdigheder inden for nogle af de arbejdsfunktioner, de udfører i dagligdagen. Og det er netop, hvad funktionsuddannelserne kan give.

Vi har over 70 forskellige funktioner, som man kan opnå bevis på. De dækker alt fra de store maskiner, vi har på bl.a. maskinværkstedet, snedkeriet og landbruget til betjening af kasseapparat, laminering af papir og hejsning af Dannebrog. 

Træning og prøve

Funktionsuddannelserne tages som individuelt tilrettelagte forløb med faglig og personlig vejledning. Forud for hvert forløb ligger en fælles udarbejdet uddannelsesplan. Dette sikrer både udviklingen for den enkelte men også en kvalificeret efterfølgende evaluering på færdigheder inden for det beskrevne udviklingsmål.

Forløbet afsluttes ved at aflægge prøve over for den fagperson, der er ansat på det pågældende værksted. Prøven kan bestås på to niveauer: Selvstændigt eller guidet. En bestået prøve udløser et diplom og et bevis, der kan lægges ved den personlige udviklingsplan.

Mulighed for praktik

Man er ikke begrænset til kun at kunne tage de uddannelser, der er knyttet til ens nuværende værksted. Ønsker en fra maskin/metalværkstedet for eksempel at tage en uddannelse i snedkeriet, kan en minipraktik sættes i værk, så vedkommende får mulighed for at træne både faglige og personlige pædagogiske mål.