AKU-center Højagergaard

Fonden

Højagergaard har tidligere været en selvejende institution, og ved Kommunens overtagelse i 2010 besad vi en ganske stor formue. Det blev bestemt, at den daværende bestyrelse skulle fortsætte sit arbejde med at forvalte denne formue som garant for, at pengene blev anvendt til handicapvenlige formål på Højagergaard.

Da vi som kommunal institution ikke har en bestyrelse, er betegnelsen ændret til "Fonden".

Fonden består af 5 medlemmer, 2 udpeget af Frederikssund Byråd og 4 udpeget af Danske Handicaporganisationer.

Formuen kan alene anvendes til handicapformål på Højagergaard, og der uddeles midler fra fonden efter ansøgning. En ansøgning skal tilgodese et eller flere af følgende formål:

  • Bygningsmæssige forbedringer på Højagergaard
  • Om- og tilbygninger, som skal sikre en udvidelse af aktiviteterne for brugere på Højagergaard
  • Aktiviteter som giver mulighed for nye tiltag til gavn for brugere på Højagergaard
  • Kultur- og idrætsaktiviteter

Igennem tiden har fonden bl.a. afsat midler til:

  • Opførsel af  nyt spisehus
  • Renovering af gårdspladsen
  • Anlægning af atletikbane
  • Etablering af frugt- og sansehave
  • Renovering og ombygning af vestfløjen