AKU-center Højagergaard

Kerneopgave

Kerneopgaven er den opgave, som den samlede personalegruppe er fælles om at løse på daglig basis.

Vi har valgt at definere Højagergaards kerneopgave ud fra det lovgrundlag, vi arbejder under, 
altså Lov om STU samt Servicelovens §§ 103 og 104.

Lov om STU

Vi giver eleverne mulighed for at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

§ 103

Vi giver brugerne mulighed for at bruge og udvikle deres ressourcer og kompetencer i en arbejdsmæssig sammenhæng.

§ 104

Vi giver brugerne mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, hvor de kan udfolde og udvikle sig sammen med andre, og deltage i et socialt fællesskab.

      

Ovenstående er formuleret ud fra Peter Hasles definition (professor på AAU, som definerer kerneopgaven som ”den overordnede opgave, en given organisatorisk enhed har for at skabe værdi for borgerne”).

Vores kerneopgave er formuleret overordnet, fordi der på den måde flyttes fokus fra det, personalet laver, til effekten af indsatsen. Samtidig løftes formålet med indsatsen fri af den enkelte faggruppes bidrag, og sætter fokus på, hvordan alle faggrupper indgår i løsningen af en overordnet fælles opgave.