AKU-center Højagergaard

Målgruppe

Beskyttet beskæftigelse

Målgruppen er voksne borgere - både fra Frederikssund Kommune og andre Kommuner - som har en funktionsnedsættelse, der gør, at han/hun har behov for professionel støtte til at kunne være i beskæftigelse.

Aktivitet og samvær

Målgruppen er voksne borgere - både fra Frederikssund Kommune og andre Kommuner - som har en funktionsnedsættelse, der gør, at han/hun har behov for professionel støtte til hverdagens aktiviteter og socialt samvær.

STU

Se nærmere om målgruppen for STU