Kontakt
Til forsiden|Læs op|Sitemap|Print
AKUcenter Højagergaard
AKUcenter Højagergaard
Højagergård Topfrise 5

Neuropædagogik på AKU Højagergaard

Hjerne 2

Neuropædagogik er en fælles forståelsesramme for pædagoger i Frederikssund kommune. Kommunen udbyder årligt uddannelse til pædagogisk personale ansat i egne tilbud.Neuropædagogikken tager oprindeligt sit udgangspunkt i mennesker med erhvervet hjerneskade, men i begyndelsen af 1990`erne blev den neuropædagogiske tilgang introduceret på området for mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

For mange social- og specialpædagoger blev neuropædagogikken en meningsfuld forståelsesramme og dermed en hjælp til at tilrettelægge en pædagogik, der både øgede borgerens deltagelse i eget liv og kvalificerede relationen mellem borger og pædagog.

AKU center Højagergaard har pt. 9 uddannede neuropædagoger. Der arbejdes på at implementere neuropædagogik i det daglige samarbejde med medarbejder og personale på værkstederne og i STU uddannelsen.
Dette gøres i forhold til pædagogiske arbejdsplaner og henvendelser fra værksteder eller teams.

Neuropædagogerne indgår i et internt netværk på Højagergaard og deltager derudover i et større neuropædagogiske netværk i Frederikssund kommune, for at udveksle erfaringer og metoder.

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Paedagogik