AKU-center Højagergaard

COVID-19 forholdsregler for besøgende

Kunder

Kunder i gårdbutikken og genbrugsgården skal bære mundbind eller visir.

Mødedeltagere

Besøgende til møder foregår i et begrænset omfang, da vi som udgangspunkt afholder møder virtuelt. Ved fysiske møder skal besøgende bære mundbind eller visir, så længe man ikke er siddende med en afstand på 2 meter til hinanden.

Gæster

Som udgangspunkt har vi lukket for besøgende på værksteder og fællesarealer for at skærme brugerne i videst muligt omfang. Hvis et besøg i særlige tilfælde viser sig nødvendigt, skal dette foregå med mundbind eller visir på – og kun efter aftale med personalet.

 Vi henstiller generelt til, at Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer følges.