AKU-center Højagergaard
Social service

Covid-19

Mundbind

Medarbejdere i Genbrugsgården og Gartneriet skal bære mundbind eller visir.

Ud fra et forsigtighedsprincip har vi besluttet, at alle ansatte fra mandag d. 2. november skal bære enten mundbind eller visir.

Brugen af mundbind/visir skal foregå når personalet bevæger sig rundt i afdelinger, teams, mellem værksteder samt i arbejds- og omsorgssituationer, hvor der er stående/gående aktivitet, arbejde eller undervisning.

Ifølge Movia skal alle brugere, der kan, bære mundbind i Frederikssund Handibusser, ligesom det også er påkrævet i offentlig transport. læs mere om mundbind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Åbningstider

  • Vores åbningstider på værkstederne ændres midlertidigt til kl. 8:30 – 15 grundet øget arbejde med løbende rengøring og mange nye hygiejnerutiner.
  • For STU-eleverne vil der være individuelt planlagte mødetider, afhængigt af, hvem der skal i praktik og undervisning.

Transport

  • De af jer, der kører med Frederikssund Handibusser vil få nærmere besked om, hvornår I bliver afhentet.

Grupper

  • På værkstederne bliver I opdelt i mindre grupper, hvilket for nogle vil medføre en anden fordeling af personalet, end I er vant til. Kontakt på tværs af grupperne vil være på et absolut minimum, da bl.a. pauser og frokost foregår hver for sig i de små grupper.

Dagens gang

  • I bliver modtaget ude ved indgangen af personalet – vi hilser på hinanden uden kram eller håndtryk.
  • Vi laver faste rutiner for vask af hænder og rengøring af alle kontaktflader.
  • Vi holder afstand til hinanden – ifølge de seneste retningslinjer skal vi holde 1 meters afstand.
  • Vi vil i et vist omfang flytte aktiviteter udendørs, men vi har lavet om på indretningen indendørs, således at vi kan lave aktiviteter indenfor og stadig holde afstand.

Kantinen

  • I vil kunne købe mad fra kantinen, dog vil udvalget være mindre, end det plejer, og maden vil blive bragt ud på værkstederne.

Hvad skal/må I medbringe

  • I bedes undlade at medbringe andre ting end skiftetøj, evt. telefon/tablet og evt. madpakke.

Hvad har vi brug for, at du som medarbejder eller pårørende gør?

Det vigtigste vi alle kan gøre er, at begrænse smitten ved isolation og test af muligt smittede personer.

Personale og medarbejdere skal blive hjemme/sendes hjem hvis de:

1) Er testet positive med COVID-19

2) Udviser en eller flere symptomer på COVID-19: Hoste, feber, ondt i halsen, muskelsmerter, vejrtrækningsproblemer, feber + hovedpine.

3) Opfylder betingelserne for "nær kontakt" med en person der er testet positiv med COVID-19 (se information om nære kontakter)

OBS: Er du ”nær kontakt” til én der er taget hjem grundet pkt. 2) eller 3), så må du gerne møde på arbejde, men skal udvise særlig omhu med at følge de generelle retningslinjer, og være særligt opmærksom på eventuelle symptomer.

Hvor længe skal du blive hjemme?

Har du haft symptomer på COVID-19 skal du blive hjemme indtil du har haft 48 timer uden symptomer eller er testet og bekræftet negativ

Er du nær kontakt skal du blive hjemme indtil du er testet og bekræftet negativ

Er du testet positiv skal du følge forholdsreglerne i sundhedsstyrelsens pjece     ” Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus”.


Borgere i risikogruppe

Social- og Indenrigsministeriet anbefaler, at borgere i særligt udsatte grupper i forhold til COVID-19, efter en konkret og individuel vurdering, kan have mindre fremmøde end den visterede tid eller bliver hjemme, indtil forholdene taler for, at bl.a. AKU-centerets tilbud kan benyttes fuldt ud.

Læs mere om borgere i særlig risikogruppe her.
Nyheder