AKU-center Højagergaard

Borgere i risikogruppe

Social- og Indenrigsministeriet anbefaler, at borgere i særligt udsatte grupper i forhold til COVID-19, efter en konkret og individuel vurdering, kan have mindre fremmøde end den visterede tid eller bliver hjemme, indtil forholdene taler for, at bl.a. AKU-centerets tilbud kan benyttes fuldt ud.

Hvem er i særlig risikogruppe?

Følgende tilstande og sygdomme udgør efter de nye retningslinjer en øget risiko:

  • Personer over 70 år og særlig personer over 80 år
  • Personer over 65 år og samtidig forekomst af en eller flere kroniske sygdomme
  • Personer med svær overvægt med BMI over 35 
  • Personer med svær overvægt med BMI over 30 og samtidig kronisk sygdom 
  • En række kroniske sygdomme: - Svær hjertekarsygdom - Svær lungesygdom - Lungekræft - Kronisk nyresygdom - Kronisk leversygdom - Dårligt reguleret diabetes - Tilstand med nedsat ernæringstilstand - Muskulære, neuromuskulære og neurodegenerative syg-domme og tilstande  - Fremskreden demenssygdom 
  • Nedsat immunforsvar pga. sygdomme, immunhæmmende behandling eller transplantation 
  • Gravide 

Det er op til en lægefaglig vurdering, om en borger konkret er i øget risiko.

Hvad skal borgere i særlig risikogruppe gøre?

En borger, som er i en eller flere af ovennævnte grupper, bør rådføre sig ved egen læge i forhold til en vurdering af, hvor øget risiko borgeren konkret er i.

Herefter kan borgeren kontakte AKU-centerets personale og lave en aftale om, hvordan og hvornår borgeren kan vende tilbage til tilbuddet på baggrund af lægens vurdering.