Kontakt
Til forsiden|Læs op|Sitemap|Print
AKUcenter Højagergaard
AKUcenter Højagergaard
Højagergård Topfrise 1

Flyverteam

Terminologi

På Højagergaard er vi alle ansatte - nogle på ordinære vilkår, andre i beskyttet beskæftigelse. Til hverdag betegner vi ansatte på ordinære vilkår for "Personale", og ansatte i beskyttet beskæftigelse betegner vi som "Medarbejdere".

Værkstedet

Flyverteamet er Højagergaards interne serviceværksted. Flyverteamet sørger for, at der er mulighed for ca. 15 min. motion i fitness rummet hver morgen, hvor der trænes på eks. cykel, romaskine, løbebånd, sjippetorv, elastikøvelser og meget andet.

Derudover er der også fælles sang hver mandag, onsdag og torsdag morgen.

Flyverteamet har fokus på kompetencer og udviklingsmuligheder i et afgrænset miljø med skærpet opmærksomhed og mulighed for at blive skærmet mod mange stimuli.

Vi arbejder primært med:
- Sidemandsoplæring og undervisning i små strukturerede grupper
- Struktureret læring for den enkelte
- Igangsættelse af tiltag, der fremmer en adfærdsændring
- Støtte til den enkelte til på sigt at lære at agere arbejdsrelateret

Målet er, at den enkelte medarbejder:
- udvikler sig ud fra eget niveau og tempo
- vedligeholder og udvikler færdigheder
- lærer at indgå i sociale relationer både i en-til-en kontakt, i mindre grupper og i et større fællesskab
- bliver bekendt med og på sigt lærer at agere arbejdsrelateret, således at han eller hun kan overflyttes permanent til et andet værksted på Højagergaard.

  Personale

  Klik her for at se personaleoversigten.    

  Nyhedsservice

  Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

  Printet fra /Vaerksteder/Flyverteam