AKU-center Højagergaard
Social service
Kanin

Aktivitets- og samværstilbud

På Højagergaard har vi også et lille aktivitets- og samværstilbud under §104 for mennesker med betydelig begrænset funktionsevne, der har fået tilkendt førtidspension typisk pga. senhjerneskade eller udviklingshæmning. Her tilbyder vi et socialt fællesskab og lettere arbejdsopgaver, hvor brugerne kan udfolde og udvikle sig sammen med andre samt deltage i sociale aktiviteter.

Brugerne af aktivitets- og samværstilbuddet er tilknyttet montageværkstedet Vest, hvor de har mulighed for at løse montageopgaver på det niveau, der passer til den enkeltes funktionsniveau og interesser. Det betyder, at nogle bruger en del tid på arbejdsopgaver, fordi de har en stærk arbejdsidentitet og er glad for at udføre et stykke arbejde. Andre er primært beskæftiget med fritidssysler og dyrker det sociale samvær.

Uanset funktionsniveau og graden af deltagelse i opgaver og aktiviteter så er formålet at tilbyde en meningsfuld hverdag i trygge rammer, hvor alle er en del af fællesskabet og oplever, at de har en hyggelig hverdag, hvor de kan knytte venskaber. Både internt på montageværkstedet Vest og på tværs af de øvrige værksteder, der beskæftiger beskyttede medarbejdere under §103.

Derved er det muligt både at indgå i det lille nære fællesskab og sociale liv på eget værksted og samtidig være en del af et større fællesskab på Højagergaard sammen med brugere med et højere funktionsniveau. Det betyder også, at brugere i aktivitets- og samværstilbuddet med et større udviklingspotentiale har mulighed for at overgå til et andet værksted, evt. som beskyttet medarbejder, hvis de har kompetencer og interesse for det.

Montageværkstedet Vest drives af pædagogisk personale, der både står for drift af montageproduktionen, igangsættelse af sociale aktiviteter og for at sikre en god hverdag med trivsel for alle.

Ønsker du at vide mere om vores aktivitets- og samværstilbud på Højagergaard, så kom på besøg eller i praktik for at se, hvordan en hverdag foregår - og hvor dejligt vi har det her på landet. Vi glæder os til at møde dig!


Nyheder