AKU-center Højagergaard

Fonden

Højagergaard har tidligere været en selvejende institution, men blev overtaget af Frederikssund Kommune i 2010. I den forbindelse fortsatte den daværende bestyrelse sit arbejde med at forvalte Højagergaards formue for at sikre, at pengene blev anvendt til handicapvenlige formål på Højagergaard.

Da vi som kommunal institution ikke har en bestyrelse, er betegnelsen ændret til Fonden. Den består af fem medlemmer - to udpeget af Frederikssund Byråd og tre udpeget af Danske Handicaporganisationer.

Formuen kan alene anvendes til handicapformål på Højagergaard, og der uddeles midler fra Fonden efter ansøgning. En ansøgning skal tilgodese et eller flere af følgende formål:

  • Bygningsmæssige forbedringer på Højagergaard
  • Om- og tilbygninger, som skaber en udvidelse af aktiviteterne for brugere på Højagergaard
  • Aktiviteter, som giver mulighed for nye tiltag til gavn for brugere på Højagergaard
  • Kultur- og idrætsaktiviteter

Igennem tiden har Fonden bl.a. afsat midler til:

  • Opførsel af et nyt spisehus
  • Renovering af gårdspladsen
  • Anlægning af atletikbane
  • Etablering af en frugt- og sansehave
  • Renovering og ombygning af Vestfløjen