AKU-center Højagergaard
Social service
Morten laver æblekasser

Beskyttet beskæftigelse 

På Højagergaard tilbyder vi beskyttet beskæftigelse for mennesker med væsentlig begrænset funktionsevne, der har fået tilkendt førtidspension og ønsker at være en del af et arbejdsfællesskab og et aktivt socialt liv. Vores beskyttede medarbejdere har typisk udviklingshæmning eller psykiske lidelser.

Omdrejningspunktet for vores arbejdsfællesskab er ni forskellige værksteder med egen produktion, som man som beskyttet medarbejder kan deltage i. Værkstederne minder om rigtige arbejdspladser og giver de beskyttede medarbejdere et arbejdsfællesskab og en meningsfuld hverdag i trygge rammer, hvor der er mulighed for at udvikle sig fagligt, personligt og socialt.

Samtidig bliver man en del af et aktivt socialt liv og en hyggelig og sjov hverdag, hvor der er rig mulighed for at knytte venskaber – både internt på sit eget værksted og på tværs af værkstederne.

Vores værksteder beskæftiger hver 2-13 beskyttede medarbejdere og tilbyder en række forskellige arbejdsopgaver. Det betyder, at der altid er et eller flere værksteder, der passer til den enkeltes interesser, samt opgaver, der kan tilpasses den enkeltes funktionsniveau – og justeres i takt med, at man dygtiggør sig.

Værkstederne drives af både faguddannet og pædagogisk personale, der formår at holde produktionen i gang på markedsvilkår og samtidig har øje på den enkeltes individuelle behov og udvikling.


Nyheder