AKU-center Højagergaard
Social service
Landbruget

Velkommen til Højagergaard 

Højagergaard er en tidligere landbrugsejendom, som ligger i naturskønne omgivelser i Slangerup med 20 tønder land, 2400 kvadratmeter drivhus og ni forskellige ordreproducerende værksteder. Højagergaard er rammen for det vigtige arbejde, vi laver for at udvikle mennesker med fysiske, psykiske og sociale udfordringer - og skabe en god hverdag med mening for den enkelte.

Det gør vi via tre forskellige indsatsområder, der hver især retter sig mod forskellige målgrupper og deres forskellige behov og livsfaser. Vi tilbyder:

  • Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
    En 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov i alderen 16-25 år, der har brug for støtte til at komme videre i uddannelse eller job.
  • §103 Beskyttet beskæftigelse 
    Et arbejdsfællesskab på vores værksteder for borgere på førtidspension med begrænset funktionsevne, der ønsker at bidrage med deres arbejdskraft
  • §104 Aktivitets- og samværstilbud 
    Et socialt fællesskab for borgere på førtidspension med betydelig begrænset funktionsevne, hvor de kan udfolde og udvikle sig sammen med andre og deltage i sociale aktiviteter

Højagergaards særkende er, at vi kombinerer et stærkt specialpædagogisk arbejde med vores praksisnære arbejde på de mange værksteder i landlige omgivelser, hvor der er højt til loftet og god plads til alle. Det gør Højagergaard til et ganske unikt sted.

Vi har værksteder inden for: Landbrug, gartneri, snedkeri, maskinværksted, montageværksted, køkken/kantine, kreativt værksted, genbrugsbutik, dyrehold – og Café Danner ved Jægerspris Slot.Nyheder