AKU-center Højagergaard
Social service
STU-elever laver snobrød omkring bålet

STU Højagergaard

STU Højagergaard er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år med særlige behov.  

STU er tre vigtige udviklingsår - fra ung til voksen - hvor den unge tager et selvstændigt ansvar og har indflydelse på sin egen uddannelse, sit fritids- og ungdomsliv og sit fremtidige arbejdsliv. Vores rolle i STU er at inspirere, vejlede og støtte på denne rejse, så den unge opnår så selvstændigt og godt et liv som muligt.

Højagergaard ligger i Slangerup i Frederikssund kommune lidt uden for byen, hvor der er masser af plads, friluftsliv og ni værksteder med egen produktion. Det betyder, at der er højt til loftet og god mulighed for både ro og fordybelse og for at bruge kroppen.

Vores værkstedsproduktion betyder også, at vores STU er meget praktisk orienteret, hvor den unge kan prøve sig selv af inden for forskellige fagområder, dygtiggøre sig i konkrete jobfunktioner og udvikle sine personlige og sociale kompetencer på en arbejdsplads. Det praktiske arbejde kombinerer vi med skolefagene – og evt. folkeskolens afsluttende prøver, hvis det er relevant for den enkelte.

 Hos os kan den unge: 

  • Lære via arbejde på vores værksteder og komme i praktik i virksomheder
  • Få undervisning i skolefag - og evt. gå til prøver
  • Udvikle sig personligt og socialt og blive klar til livet som ung og voksen
  • Få sin egen kontaktlærer som fast støtte – og ekstra kontakt med lærer og venner via sin egen app

Vi sammensætter STU-uddannelsen sammen med eleven af de fag, der passer til den enkeltes behov, uddannelsesplan og interesser – og tager altid personlige hensyn og imødekommer de udfordringer, den enkelte elev kan have, fx pga. psykisk sårbarhed, autisme eller generelle indlæringsvanskeligheder.

Ønsker du at vide mere om STU Højagergaard, så kom på besøg eller i en uges praktik for at se, hvordan en hverdag foregår - og hvor dejligt et sted vi har her på landet. Vi glæder os til at møde dig!


Nyheder