Kontakt
Til forsiden|Læs op|Sitemap|Print
AKUcenter Højagergaard
AKUcenter Højagergaard
Højagergård Topfrise 1

Medarbejderråd

Formål 

Medarbejderrådet er et råd for medarbejdere på Højagergaard. Formålet er at give medarbejderne indflydelse på gårdens hverdag og aktiviteter, det er også herigennem de får informationer om, hvad der sker på gårdens værksteder samt i ledelse og personalegruppe.

Deltagere
I medarbejderrådet deltager en valgt repræsentant fra hvert værksted samt to personaler. Rådet mødes hver 14. dag.

Medarbejderrådsmøder
Til et medarbejderrådsmøde kommer vi omkring informationer fra alle værkstederne, forhold omkring arbejdsmiljø, info fra personale og ledelse, løbende sager som planlægning af fester, fællesmøder, kurser, indkøb af fælles jakker osv.
Der bliver taget referat ved hvert møde af en medarbejder. Dette sendes ud til alle værkstederne.
Referatet bliver derefter drøftet på værkstedsmøderne og repræsentanten tager eventuelle kommentarer, informationer, problematikker e. lign fra mødet med til næstkommende medarbejderrådsmøde, hvor det bliver taget op.

Medarbejderrådets opgaver er at:

  • Planlægge, igangsætte og udføre akti­viteter (1. hjælpskursus, høstfest, julefrokost mv.)
  • Planlægge, igangsætte og udføre fællesmøder hvert kvartal. Her er der altid et aktuelt tema, som skal drøftes.
  • Blive hørt i en række forhold vedr. arbejds­mæssige forhold på Højagergaard.
  • Være behjælpelig med at sikre medarbej­dernes trivsel på centret.
  • Være ansvarlig for, at der udkommer et referat efter hvert møde.
  • Kunne samarbejde med andre brugerråd eller bestyrelser efter eget valg samt deltage i Med-udvalg efter aftale.

Medarbejdere der har emner de ønsker bragt op i Medarbejderrådet, kan bede deres værksteds repræsentant om at bringe det op, eller de kan lægge en seddel i Medarbejderrådets postkasse i STU.



Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Medarbejderraad